NIDA POLL (รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช)
NIDA POLL (รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช)
ออกอากาศ : 20 ก.พ. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,380 ครั้ง
คุณภาพอุดมศึกษาไทย (รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์)
คุณภาพอุดมศึกษาไทย (รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์)
ออกอากาศ : 20 ก.พ. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,301 ครั้ง
พฤติกรรมพอเพียงในการบริหารการเงินของคนไทย (ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม)
พฤติกรรมพอเพียงในการบริหารการเงินของคนไทย (ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม)
ออกอากาศ : 20 ก.พ. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,107 ครั้ง
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (รศ.นิสดารก์ เวชยานนท์)
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (รศ.นิสดารก์ เวชยานนท์)
ออกอากาศ : 11 มี.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,302 ครั้ง
การตีโต้ทางการเมืองของคุณทักษิณ
การตีโต้ทางการเมืองของคุณทักษิณ
ออกอากาศ : 06 มี.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 982 ครั้ง
จิตวิวัฒน์ (ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
จิตวิวัฒน์ (ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ออกอากาศ : 04 มี.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,473 ครั้ง
FTA ( ผศ.ดร.สมพจน์ กรรนุช)
FTA ( ผศ.ดร.สมพจน์ กรรนุช)
ออกอากาศ : 25 ก.พ. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,025 ครั้ง
ก่อนการตัดสิน 76,000 ล้าน (พลเรือโทประทีป ชื่นอารมณ์)
ก่อนการตัดสิน 76,000 ล้าน (พลเรือโทประทีป ชื่นอารมณ์)
ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,047 ครั้ง
ประเมินสถานการณ์การเมือง (รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร)
ประเมินสถานการณ์การเมือง (รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร)
ออกอากาศ : 28 ม.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,113 ครั้ง
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤต
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤต
ออกอากาศ : 14 ม.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,070 ครั้ง
การบริหารงานของ กทม.(ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน)
การบริหารงานของ กทม.(ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน)
ออกอากาศ : 07 ม.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,763 ครั้ง
FTA คืออะไร (ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
FTA คืออะไร (ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
ออกอากาศ : 04 ม.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 1,244 ครั้ง
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ออกอากาศ : 31 ธ.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 911 ครั้ง
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ออกอากาศ : 24 ธ.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 970 ครั้ง
การเมืองภาคประชาชน
การเมืองภาคประชาชน
ออกอากาศ : 17 ธ.ค. 2552
โดย : admin
ผู้ชม : 1,095 ครั้ง
จำนวนหน้า 1/7
[ ก่อนหน้า ] 1 2 3 4 5 6 7 [ ถัดไป ]