รายการถ่ายทอดสด

 
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 2 การจัดการพลังงานอัจฉริยะ
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 2 การจัดการพลังงานอัจฉริยะ
วันที่ 16 ส.ค. 2017
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 1 ชุมชนอัจฉริยะ
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 1 ชุมชนอัจฉริยะ
วันที่ 09 ส.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคราะห์ข้อมูล
อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคราะห์ข้อมูล
วันที่ 02 ส.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุรกิจในยุค Thailand 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุรกิจในยุค Thailand 4.0
วันที่ 26 ก.ค. 2017
นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
วันที่ 19 ก.ค. 2017
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร
วันที่ 12 ก.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม
วันที่ 05 ก.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคม
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคม
วันที่ 28 มิ.ย. 2017
NIDA Smart Compact City มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA Smart Compact City มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 21 มิ.ย. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้านการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้านการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
วันที่ 14 มิ.ย. 2017