รายการถ่ายทอดสด

 
ความท้าทายและการปรับตัวของผู้บริหารภาครัฐเพื่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ
ความท้าทายและการปรับตัวของผู้บริหารภาครัฐเพื่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ
วันที่ 15 ก.พ. 2017
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 08 ก.พ. 2017
NIDA International Business Conference 2017
NIDA International Business Conference 2017
วันที่ 01 ก.พ. 2017
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
วันที่ 31 ม.ค. 2017
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งหลัง
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งหลัง
วันที่ 30 ม.ค. 2017
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งแรก
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งแรก
วันที่ 30 ม.ค. 2017
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการท่องเที่ยว
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการท่องเที่ยว
วันที่ 25 ม.ค. 2017
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระราชอัฉริยภาพ ด้านการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระราชอัฉริยภาพ ด้านการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
วันที่ 18 ม.ค. 2017
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน การพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน การพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 11 ม.ค. 2017
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ ด้านการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ ด้านการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
วันที่ 04 ม.ค. 2017