รายการถ่ายทอดสด

 
NIDA Smart Compact City มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA Smart Compact City มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 21 มิ.ย. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้านการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้านการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
วันที่ 14 มิ.ย. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
วันที่ 07 มิ.ย. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : Financial Planner นักวางแผนการเงิน
อาชีพแห่งอนาคต : Financial Planner นักวางแผนการเงิน
วันที่ 31 พ.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : นักกฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อาชีพแห่งอนาคต : นักกฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 24 พ.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : Environmental Consultant
อาชีพแห่งอนาคต : Environmental Consultant
วันที่ 17 พ.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 10 พ.ค. 2017
อาชีพแห่งอนาคต : Data Scientist
อาชีพแห่งอนาคต : Data Scientist
วันที่ 03 พ.ค. 2017
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านภาษาและการสื่อสาร
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านภาษาและการสื่อสาร
วันที่ 26 เม.ย. 2017
โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
วันที่ 19 เม.ย. 2017