รายการถ่ายทอดสด

 
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านภาษาและการสื่อสาร
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านภาษาและการสื่อสาร
วันที่ 26 เม.ย. 2017
โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
วันที่ 19 เม.ย. 2017
รางวัลเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รางวัลเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ 12 เม.ย. 2017
"51 ปี นิด้า ก่อตั้งจากพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศทางบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 05 เม.ย. 2017
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านกฎหมาย
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านกฎหมาย
วันที่ 29 มี.ค. 2017
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
วันที่ 22 มี.ค. 2017
งานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 51 ปี นิด้า
งานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 51 ปี นิด้า
วันที่ 15 มี.ค. 2017
ลูกนิด้า...สานต่อศาสตร์พระราชา
ลูกนิด้า...สานต่อศาสตร์พระราชา
วันที่ 08 มี.ค. 2017
พัฒนาความเป็นผู้นำตามรอยพระบาทพระราชา
พัฒนาความเป็นผู้นำตามรอยพระบาทพระราชา
วันที่ 01 มี.ค. 2017
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน ปราชญ์แห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน ปราชญ์แห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่
วันที่ 22 ก.พ. 2017