การเคารพสิทธิผู้อื่น
การเคารพสิทธิผู้อื่น
ออกอากาศ : 29 ม.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 480 ครั้ง
กรอบการปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการยุติธรรม
กรอบการปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการยุติธรรม
ออกอากาศ : 22 ม.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 519 ครั้ง
ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ออกอากาศ : 15 ม.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 362 ครั้ง
กรอบการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง
กรอบการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง
ออกอากาศ : 08 ม.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 480 ครั้ง
ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทย ในปี 2554
ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทย ในปี 2554
ออกอากาศ : 01 ม.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 370 ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : ใจจริงหรือเพียงสร้างภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : ใจจริงหรือเพียงสร้างภาพ
ออกอากาศ : 25 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 384 ครั้ง
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการทางสังคม
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการทางสังคม
ออกอากาศ : 18 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 362 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 การปรับตัวในฐานะที่เป็นสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 การปรับตัวในฐานะที่เป็นสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
ออกอากาศ : 11 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 386 ครั้ง
การประชุมต่อต้านการคอรัปชั่นนานาชาติ IACC
การประชุมต่อต้านการคอรัปชั่นนานาชาติ IACC
ออกอากาศ : 04 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 438 ครั้ง
บทบาทผู้สูงอายุ
บทบาทผู้สูงอายุ
ออกอากาศ : 05 พ.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 431 ครั้ง
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน จ.นครสวรรค์ ตอนที่ 2
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน จ.นครสวรรค์ ตอนที่ 2
ออกอากาศ : 29 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 329 ครั้ง
บทบาทเยาวชนและประชาชน ในการร่วมพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น
บทบาทเยาวชนและประชาชน ในการร่วมพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น
ออกอากาศ : 27 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 362 ครั้ง
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน จ.นครสวรรค์
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน จ.นครสวรรค์
ออกอากาศ : 22 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 328 ครั้ง
การพิจรณาคดีเด็กและเยาวชน
การพิจรณาคดีเด็กและเยาวชน
ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 360 ครั้ง
การปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ออกอากาศ : 15 ต.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 386 ครั้ง
จำนวนหน้า 10/12
วันนี้ที่นิด้า : นิด้าโพลมองท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน
04 ก.ค. 2557
รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน มองท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน โดย ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า