บทบาทตำรวจกับความมั่นคงของสังคมรายการ " สมัชชาประเทศไทย"
ตอน  บทบาทตำรวจกับความมั่นคงของสังคม
โดย พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552
การชุมนุมทางการเมืองบทเรี...
ออกอากาศ 01 พ.ค. 2552
การกระจายอำนาจการปกครองสู...
ออกอากาศ 24 เม.ย. 2552
ความโปร่งใสกับสังคมประชาธ...
ออกอากาศ 17 เม.ย. 2552
ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพี...
ออกอากาศ 10 เม.ย. 2552
วันนี้ที่นิด้า : นิด้าโพลมองท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน
04 ก.ค. 2557
รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน มองท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน โดย ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า