เสวนาวิชาการ “ การท่องเที่ยวไทยในเวทีอาเซียน ท่องเที่ยว โรงแรมและการบิน เพื่อรองรับ AEC ”เสวนาวิชาการ “ การท่องเที่ยวไทยในเวทีอาเซียน ท่องเที่ยว โรงแรมและการบิน เพื่อรองรับ AEC ” เนื่องในงาน NIDA OPEN HOUSE 2012 ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 23.00 -24.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (ดร...
ออกอากาศ 13 ก.ย. 2555
อนาคตอุตสาหกรรมเครื่องหนั...
ออกอากาศ 06 ก.ย. 2555
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อ...
ออกอากาศ 30 ส.ค. 2555
การปรับตัวของสถานศึกษาไทย...
ออกอากาศ 23 ส.ค. 2555