สภาสถาบันพบประชาคม เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน "สภาสถาบันพบประชาคม" ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก สรุปผลการดำเนินงานสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยในช่วงสุดท้ายของงานได้เปิดเวทีรับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้าร่วมงานกว่า 600 คน
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเม...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน