ผู้บริหารพบประชาคมนิด้า เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานผู้บริหารสถาบันพบประชาคม โดยคณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี และรองอธิการบดี ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ และเป้าหมายในอนาคตของนิด้าสัมมนาวิชาการ “อาเซียน : ...
ออกอากาศ 08 ก.ค. 2557
งานเสวนาและแสดงจุดยืน"จาก...
ออกอากาศ 06 พ.ย. 2556
สภาสถาบันพบประชาคม
ออกอากาศ 14 ก.ย. 2559
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเม...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน