บทเพลงพิเศษและภาพยนตร์สั้น “สถาบันที่พ่อสร้าง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อผู้สร้าง ตอน 2 รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน...บทเพลงพิเศษและภาพยนตร์สั้น “สถาบันที่พ่อสร้าง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อผู้สร้าง ตอนที่ 2
โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ นิด้า)
- รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช (อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง)
- คุณนราธิป ปานแร่ (ทำนอง-เรียบเรียง)
- คุณสาธิดา พรหมพิริยะ (ผู้ขับร้อง)
- คุณอัศวนัยน์ กลิ่นเอี่ยม (ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์)
 
ออกอากาศ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 14.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอล ช่อง 22
อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
บทเพลงพิเศษและภาพยนตร์สั้...
ออกอากาศ 18 ต.ค. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 11 ต.ค. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 04 ต.ค. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 27 ก.ย. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน