การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การพัฒนา (SDG) 4.0 รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การพัฒนา (SDG) 4.0
โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า)
คุณวณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์ และคุณนิอัลยา สาอุ (นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 
ออกอากาศ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอล ช่อง 22
อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
บทเพลงพิเศษและภาพยนตร์สั้...
ออกอากาศ 25 ต.ค. 2560
บทเพลงพิเศษและภาพยนตร์สั้...
ออกอากาศ 18 ต.ค. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 11 ต.ค. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 04 ต.ค. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน