หลักสูตร DAD : การก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารยุค Digitalรายการ NIDA WISDOM for Change ตอน หลักสูตร DAD : การก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารยุค Digital โดย ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก (ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์) น.ส.เอวิตรา ศิระสาตร์ และ นายภาสกร สกลสัตยาทร (นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era - DAD) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์) ออกอากาศ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอล ช่อง 22 อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)NIDA Poll โพลแห่งแรกในประ...
ออกอากาศ 13 ธ.ค. 2560
The Winner of the 2017 Te...
ออกอากาศ 06 ธ.ค. 2560
Thailand MBA Forum
ออกอากาศ 29 พ.ย. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 : P...
ออกอากาศ 22 พ.ย. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน