การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีประสิทธิภาพรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
โดย ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า) และ
น.ส.พลอยประภา วังเมือง (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ คณะภาษาและการสื่อสาร)
ออกอากาศ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอล ช่อง 22
อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
หลักสูตร DAD : การก้าวสู่...
ออกอากาศ 20 ธ.ค. 2560
NIDA Poll โพลแห่งแรกในประ...
ออกอากาศ 13 ธ.ค. 2560
The Winner of the 2017 Te...
ออกอากาศ 06 ธ.ค. 2560
Thailand MBA Forum
ออกอากาศ 29 พ.ย. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน